ÅRSMÖTE

Årligen i anslutning till det att årsrapporterna för respektive kommun presenteras kommer ett årsmöte att genomföras inom samverkansområde. Vid mötet kommer de senaste resultaten presenteras och tolkas. Vid mötet kommer även den långsiktiga mät- och beräkningsstrategin presenteras för att ge medlemmarna möjlighet att komma med synpunkter innan kontrollprogrammet för kommande mätperiod fastställs. Vi mötet kommer också aktuella mätkampanjer presenteras. Medlemmarna kommer erbjudas möjlighet till extra mätinsatser i anslutning till ordinarie mätkampanjer om det lokalt finns stort intresse.

Årsmöte 2017

2017 års möte sker den 28 augusti på Kompanihuset i Malmö.

Inbjuda/dagordningn till Årsmöte samordnad luftkvalitetskontroll Skåne.

Presentationer

1.  Uppdatering om vad som händer inom Samverkansområdet Skåne

2.  Redovisning av VOC Mätningarna

3. Presentation av resultaten från kartläggningen av NO2 och PM 10 i Skåne