Styrelse 2019/2020

Ordförande

Rima Daoud Trelleborgs kommun

Vice ordförande

Jessica Johansson SYSAV AB

Ledamöter

Håkan Erlandsson Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Sven Anders Gustavsson Tomelilla kommun

Hanna Svemar E. ON lokala energilösningar AB

Erik Malmborg Perstorp Specialty Chemicals AB

Henric Nilsson Malmö stad

Hadil Karim Nordic Suger AB

Mats Arnoldsson

Charlotte Leander  Söderåsens miljöförbund

Ersättare

Sverker Nordgren Svedala kommun

Bertil Ziegler Höganäs kommun

Katarina Dahlström Lunds kommun

Cecilia Braatz, Hässleholm Miljö AB

Kennet Karlsson, Helsingborgs Stad

Adjungerade

Anders Åkesson

Kassör

Anders Åkesson