ÅRSRAPPORT

Varje år kommer att sammanställas årsrapporter för samtliga medlemskommuner inom samverkansområdet. Varje kommun får en egen årsrapport som redovisar resultaten av mätningarna året innan. I rapporten kommer också de senast årens beräkningar genomförda inom ramarna för samverkan bifogas för respektive kommun. Årligen kommer också emissionsstatistik (partiklar (PM10, PM2.5), kväveoxider, svaveldioxid) uppdelat på de viktigaste utsläppskällor t ex sjöfart, trafik, energiproduktion och industrin presenterat för att visa vilka källor som har störst påverkan på luftkvaliteten för respektive kommun.  Rapporten kommer att skickas ut till respektive kommun och finnas tillgänglig digital via Skånes Luftvårdsförbund hemsida.

Ladda ner Årsrapporten för 2018

Bjuv

Bromölla

Burlöv

Båstad

Eslöv

Helsingborg

Hässleholm

Höganäs

Hörby

Höör

Klippan

Kristianstad

Kävlinge

Landskrona

Lomma

Lund

Malmö

Osby

Perstorp

Simrishamn

Sjöbo

Skurup

Staffanstorp

Svalöv

Svedala

Tomelilla

Trelleborg

Vellinge

Ystad

Åstorp

Ängelholm

Örkelljunga

Östra Göinge

Ladda ner Årsrapporten för 2017

Bjuv

Bromölla

Burlöv

Båstad

Eslöv

Helsingborg

Hässleholm

Höganäs

Hörby

Höör

Klippan

Kristianstad

Kävlinge

Landskrona

Lomma

Lund

Malmö

Osby

Perstorp

Simrishamn

Sjöbo

Skurup

Staffanstorp

Svalöv

Svedala

Tomelilla

Trelleborg

Vellinge

Ystad

Åstorp

Ängelholm

Örkelljunga