DATA

Samverkansområdet kommer årligen rapportera in Mätdata från samtliga mätstationer inom samverkansområdet till datavärden. Rapportering av modellberäkningar sker för samtliga kommuner inom samverkansområdet.

Realtidsdata

Realtidsdata för Skåne via naturvårdsverket

Luften i Skåne

Gis Kartor

Information om projektet med Skånes emmissionsdatabas går att läsa  på sidan: Emissioner och luftkvalitet i Skånes kommuner. Kartorna som tagits fram med hjälp av modellberäkningar inom luftvårdsförbundet  finns tillgängliga både som bilder i rapport samt som enskilda digitala kartor. Kartorna finns tillgängliga i GIS-format för nedladdning. Klicka på nedanstående länk och välj mapp ftp-platsen för önskad kommun. I respektive kommunmapp finns fler mappar, en för varje luftförorening. Kartorna finns tillgängliga i tre olika koordinatsystem. Varje karta består av en rasterfil (TIFF) och en stilsättningsfil (LYR). Båda dessa filer ska laddas ner för att haltkartan ska layoutas med rätt färger och haltkategorier. 

Kommunkartor (GIS-format)